مرکز نگهداری

در این قسمت جهت رفاه حال خانواده ها فضایی جهت نگهداری از کودکان دارای نیاز خاص همراه با نیروهای کارآزموده در نظر شده است. در بخش نگهداری ما دو بخش اتقاق قصه‌ واتاق بازی وجود دارد و نیروهای کارآزموده ما با توجه به علاقه فرزندان شما کودکتان را در یکی از دوبخش فوق قرار داده ودر کنار نگهداری از کودکتان فضایی دلنشیین را برای وی ایجاد میکنند. در اتاق بازی کودکان می توانند به فعالیت های تفریحی مشغول شوند و درصورتی که کودک شما نیاز به استراحت بیشتی داشته باشد به اتاق قصه خواهد رفت و محیطی آرام را تجربه میکند.

مرکز درمان

مرکز ترانه زندگی در قسمت درمان همچنان بارویکردی شناختی اقدام به درمان و رفع نقایص شـــــناختی کودکان که دارای اختلالات عصبی رشدی میکند.کارشناسان این قسمت تیز با اشراف براین موضوع که کودکان نیاز به دریافت خدمات درمانی بصورت جامع دارند ابتدا اقدام به ارزیابی و تشخیص اولیه میکنند در صورت نیاز از خدمات تخصصی قسمت راونسنجی استفاده میشود. بنابر نتایج بدست آمده اقداماتی در زمینه درمان در دوبخش رفع نقایص شناختی‌ و یا درمان خلقی به همراه خدمات تخصصی دیگرتوسط متخصصین صورت میگیرد. در ایــــــن مرحله بعداز پایان درمان جهت بررسی روند و پیشــــرفت کار مجدد پس آزمون به عمل می آید تا نتیجه درمان مشخص گردد.

مرکز آموزش

مرکز ترانه زندگی در قسمت درمان همچنان بارویکردی شناختی اقدام به درمان و رفع نقایص شـــــناختی کودکان که دارای اختلالات عصبی رشدی میکند.کارشناسان این قسمت تیز با اشراف براین موضوع که کودکان نیاز به دریافت خدمات درمانی بصورت جامع دارند ابتدا اقدام به ارزیابی و تشخیص اولیه میکنند در صورت نیاز از خدمات تخصصی قسمت راونسنجی استفاده میشود. بنابر نتایج بدست آمده اقداماتی در زمینه درمان در دوبخش رفع نقایص شناختی‌ و یا درمان خلقی به همراه خدمات تخصصی دیگرتوسط متخصصین صورت میگیرد. در ایــــــن مرحله بعداز پایان درمان جهت بررسی روند و پیشــــرفت کار مجدد پس آزمون به عمل می آید تا نتیجه درمان مشخص گردد.

 افتتاحیه مدرسه ترانه زندگی

در قســمت آموزش ترانه زندگی محوریت کار خود را ایجاد فضــایی آموزشی مناسب و مجهز برای کودکان مبتلا به اتیسم قرار داده است که در این قسمت با رویکردی شناختی به صورت آموزش فردی کا را دنبال میکند. کارشناسان مرکز ترانه زندگی براین باورند که خدمـــــــات آموزشی صورت گرفته برای این کورکان تاکنون قدمی در جهت رفع مشـــــکلات عدیده ی این کودکان برنداشته است وصرفا بدون توه به نیاز های آموزشی فـــــــــــــردی این کودکان یک برنامه کلی برایشـــان تدوین شده است و صرفا یک کتاب مشـــــترک برای خیل عظیم این کودکان که هز یک دارای نیاز های متفاوت آموزشی هستند گرفته اند.

مقالات

 آرشیو ویدیو ها

چرا مرکز ترانه رندگی

بیست و دوسال سابقه مدرسه داری در آموزش و پرورش و برخورد هرروزه با کودکان و نوجوانانی مه بعضا درگیر اختلالات ناخواسته اما قابل درمان بودند. سالها فعالیت در مرکز مشاوره و روانشناسی و دیدن تاثیر مداخله زود هنگام علی الخصوص در دوره کودکی ما را به سمت تاسیس مرکزی فراگیری سوق داد مرکزی که درآن بتوان با مشاهده و مداخله به درمان اختلالات هصبی رشدی کودکان پرداخت باتوجه به همت و خواست جمعی گروهی از زبده ترین اساتید پژوهشگران و درمانگران این حوزخ مرکز ترانه زندگی متولد شد. قسمت درمان ترانه زندگی پذیرای تمام کودکان دارای اختلالات عصبی رشدی است کودکانی که دارای نقص توجه و پیش فعالی، اختلالات یادگیری خاص( نظیر اختلال خواهند، اختلال نوشتن، اختلال ریاضی و…)، اختلالات اظطرابی و مشابه آن درگیر هستند.

امکانات تخصصی ما

فضای آموزشی وسیع و متناسب برای کودکان اتیستیک مجهز به دوربین مداربسته در تمام نقاط مدرسه انواع تجهیزات و ابزارها و نرم افزار و سخت افزارهای رایاته ای پیشرفته و استاندارد سالن همایش چند منظوره مجهز برای برگزای گارگاههای آموزشی پارک اتیسم (فضای اختصاصی برای بازی و سرگرمی کودکان)

اتاق تاریک حسی

اتاق تشخیص وارزیابی

فضاهای ویژه آموزشی

اتاق گفتار درمانی با تجهیزات ویژه

اتاق موسیقی درمانی و هنردرمانی

درباره ما

ترانه زندگی با همکاری مرکز خدمات مهرگان پروژه وابسته به شرکت خدمات آموزشی و مشاوره مهرگان پـــــروژه توس است که از سال 1379 با تجربه هایی درخشـــان در زمینه های آموزشی و مشاوره ای فعالیت دارد.

این مجموعه فعالیت خود را در مقطع پیش دبستـــان و دبستــــان با هدف ساختـــن آینده ای بهتر از طریق توانمد ســـازی کودکان دارای اختلالات عصـــــــبی رشدی به ویژه طیف اتیسم زیر نظر سازمــــــان آموزش و پرورش کودکان استثنایی شهر تـــــــهران شروع به کار کرده است. این مجموعه با امکانـــات و تجهیزات ویژه و همچنین با همکاری افراد مجرب و متخصصین آمـــــاده ارایه خدمــــــات آموزشی و تخصصی متفـاوت به این کودکـــان  عزیز و خانواده های ارجمند آنان است.