تست 3 بلیط هواپیما

تست 3 بلیط هواپیما

بلیط هواپیما

از موضوعات شایان توجه در فرآیند توسعه جامعه های مختلف، تحول در صنعت حمل و نقل است. زمانی سوار شدن بر حیوانات، اوج تکامل صنعت حمل و نقل بود و زمانی سوار شدن بر قطار. پا به پای تحول این صنعت-ابزار هر بار مسائل و موضوعات جدیدی برای استفاده کنندگان و جامعه پیش می آید.

در زمان استفاده از درشکه ها، مسئله روز بسیار از شهرداری ها و محافل شهری نگرانی از گسترش آلودگی حیوانی بود و زمانی که خودروها، نبض حمل و نقل را به دست گرفتند مشکل اصلی آلایندگی گازهای ناشی از سوخت خودروها بود.

این روزها نقطه اوج تحول صنعت حمل و نقل، خطوط هوایی است. استفاده از هواپیما با توجه سرعت چندین برابری آن نسبت به اتومبیل و قطار همواره گزینه اصلی بسیاری از مسافران است. بدیهی است هواپیما نیز مثل ابزارهای پیشین حمل و نقل مشکلات و مسائل خود را دارد؛ از سنگینی نسبی هزینه تا محدود بودن مقصدها و فرودگاه ها.

بلیط هواپیما

از محدودیت های مهم استفاده از هواپیما ، نرخ ها و تاریخ های متغیر بلیط ها در کنار تنوع کلاس های پروازی است. محدودیتی که شاید کمتر به چشم بیاید. برخلاف اتوبوسرانی که یک مسیر مشخص قیمتی ثابت برای مدتی در حد یک سال دارد، قیمت بلیط هواپیما در تاریخ ها و زمان های مختلف باقی مانده تا پرواز، به شدت متغیر است.

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *