مهار مانع در کودکان مبتلا به اتیسم

مهار مانع یک عملکرد اجرایی با مرتبه ی بالاتر است.

توانایی مهار مانع در سرکوب یک واکنش غالب در جهت تولید یک واکنش مناسب و مربوط دخیل است.

مهار مانع در سال های اول تحصیلی رشد سریع را تجربه می کند.

این توانایی در نوجوان هایی که دارای رشد طبیعی اند با توانایی هایی مانند: هیجانی شدن ، اجتماعی بودن ، تنظیم احساسات ، علوم ریاضی پایه و … همراه است.

در حالیکه از وجود کمبودهای عملکرد اجرایی در اختلال طیف اتیسم حمایت های زیادی وجود دارد ، توانایی های مهار مانع شخص با اختلال طیف اتیسم هنوز درحال مباحثه است .

در مورد مشخصات مهار مانع نوجوانان مبتلا به اختلال طیف اتیسم اطلاعات کمی وجود دارد.

اما تحقیقات اخیر هیچ تفاوتی در زمینه میزان مهار رفتاری میان کودکان ، در سنین مدرسه که مبتلا به اختلال طیف اتیسم اند در مقایسه با همسالان با رشد طبیعی ، نشان نداده است .

اهداف : هدف اصلی ما بررسی رابطه میان فاکتورهای مختلف کودک ( اختلال طیف اتیسم در برابر رشد طبیعی ، سن تقویمی، جنسیت ) و مهار مانع در نوجوانان است .

روش ها : شرکت کنندگان شامل ۱۵۹ کودک از سنین ۳۶ تا ۸۳ ماهگی با اختلال طیف اتیسم ( ۱۰۲ نفر ) و رشد طبیعی ( ۵۷ نفر ) .

وضعیت تشخیصی کودک توسط گزارش های تشخیصی که والدین تهیه کردند یا توسط پزشکان منتشر شده ، تعیین می شود .

توانایی کلامی با استفاده از نمره ی استاندارد دامنه ی کلامی مرکب که از مقیاس درجه ۲ تشخیص دهنده توانایی به دست می اید ، ارزیابی می شود . برای سنجش مهار مانع کودکان از تست روانشناسی دختر-پسر استفاده شد که با تعداد پاسخ های صحیح عملیاتی می شود .( بالاترین نمره : ۱۶ )

اثر : تحلیل برگشتی چند متغیری برای بررسی ارتباط های میان حالات ( اختلال طیف اتیسم ، رشد طبیعی ) ، سن ، توانایی کلامی ، جنسیت . این تحلیل نشان می دهد که توانایی کلامی ، جنسیت و سن نسبت قابل توجهی از واریانس منحصر بفرد در اختلال طیف اتیسم را شرح می دهد ، در کودکان با توانایی کلامی بالاتر طیف اختلال اتیسم بالاتری پیش بینی می شود ، در کودکان با سن بیشتر طیف اختلال اتیسم بالاتری پیش بینی می شود ، و خانم ها از اقایان موفق تر اند . از نظر مهار مانع هیچ تفاوتی میان کودکان دارای اختلال طیف اتیسم و کودکان با رشد طبیعی وجود ندارد .

نتیجه گیری : این تحقیق نشان می دهد که توانایی کلامی ، سن و جنسیت ، بر مهار مانع در نوجوانان تاثیر گذار است . از نظر مهار مانع هیچ تفاوتی میان کودکان دارای اختلال طیف اتیسم و همسالان آن ها که دارای رشد طبیعی اند وجود ندارد . این یافته ها مطابق با تحقیقات نشان می دهد که مهار مانع در کودکان در سنین مدرسه و کودکان دارای رشد طبیعی ، با بالا رفتن سن بهبود میابد و کودکان دارای رشد طبیعی و کودکانی که دارای اختلال طیف اتیسم اند در کارهای آزمایشگاهی مهار مانع ، عملکرد مشابهی دارند .

Related Posts

Leave a comment