پرورش توانایی مهار پاسخ

پرورش توانایی مهار پاسخ در كودكان پیش دبستانی با اختلال طیف اتیسم

هدف از این تحقیق بررسی چگونگی رشد مهار پاسخ و بسترهای عصبی بنیادی در کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال طیف اتیسم (ASD) در مقایسه با همسنین معمولی آن ها ، که دارای رشد عادی هستند ، است.

مشخص نیست که آیا مهار پاسخ در کودکان اتیسمی با دوره رشد معمولی همراهی می کند یا خیر.

اتیسم 

درباره پروژه

این مطالعه به بررسی مسیر رشد مهار پاسخ در کودکان مبتلا به اتیسم (ASD) و همچنین در کودکان با رشد معمولی در سن 4 سالگی می پردازد. در این سن که این توانایی به سرعت رشد می کند و ما تا 5 سالگی کودک این روند رشد را پیگیری خواهیم کرد.

این مطالعه ، علاوه بر اقدامات رفتاری با استفاده از تکنیک های کوبولومتری و EEG به منظور بررسی رشد بسترهای پایه عصبی کنترل مهاری ، استفاده می کند.

این مطالعه پتانسیل این را دارد که درک ما را در مورد توسعه مهار پاسخ در اختلال طیف اتیسم (ASD) بیشتر گسترش دهد و ممکن است به عنوان مبنایی برای تحقیقات بیشتر در مورد مداخلات اولیه که این سازه را هدف قرار می دهند ، باشد.

پیش زمینه

ASD یا اختلال طیف اتیسم به یک اختلال رشد عصبی مادام العمر اشاره دارد که با چالش هایی در ارتباطات اجتماعی ، رفتارهای محدود و تکراری و با پردازش حسی غیر معمول همراه است. شیوع ASD طی دهه‌های گذشته به طور پیوسته در حال افزایش است و گزارش شده است که در مردان 5 برابر بیشتر از زنان است. علاوه بر ویژگی های اصلی ، در بسیاری از مطالعات ، اختلالات عملکرد اجرایی به ویژه مهار پاسخ ، اثبات شده است.

مهار پاسخ در سرکوب پاسخ های نامناسب است که در اهداف شناختی و / یا حرکتی دخالت می کنند. نشان داده شده است که با پیشرفت در تحصیلات ، در ریاضیات و سواد فرد ، ارتباط زیادی دارد و همچنین نقش مهمی در پرورش تئوری ذهن دارد.

اطلاعاتی که از مطالعات تکاملی حاصل شده است نشان می دهد که توانایی مهار پاسخ به طور معمول در سن 3 سالگی بروز می کند ، بین 4 تا 6 سال به سرعت رشد می کند و پرورش می یابد و بعد از سن 8 سالگی با سرعت کمی رشد می کند.

در حال حاضر بحث وجود دارد که آیا مهار پاسخ در افراد مبتلا به ASD یا همان اتیسم اختلال ایجاد می کند یا خیر. در حالی که برخی از مطالعات از اختلالات مهار پاسخ گذارش می دهند و استدلال می کنند که برخی از رفتارهای افراد اتیسمی ناشی از اختلال در کنترل مهاری است ، برخی دیگر از مطالعات گزارشی برعکس می دهند و استدلالشان این است که این توانایی در افراد مبتلا به اختلال طیف اتیسم بدون اختلال است.

دو تفسیر اصلی در مورد این اختلاف نظر ، این است که معمولاً مطالعات شامل نوجوانان و کودکانی که به ندرت سنشان از 7 سال کمتر است و زیاد نمی توان از روی کارهایی که انجام می دهند ، توانایی مهار پاسخ آن ها را ارزیابی کرد چون استفاده کمتری از این توانایی می کنند. به عنوان یک نتیجه گیری ، مشخص نیست که آیا توانایی مهار پاسخ در کودکان مبتلا به اتیسم یا ASD از روند رشد معمولی پیروی می کند یا خیر.

دانشیار آنت کائیل ، گروه آموزش نیازهای ویژه ، دانشگاه اسلو

پروفسور رنه هوستر ، گروه روانشناسی ، دانشگاه اسلو

Related Posts

Leave a comment