اتیسم

دختر اتیسمی

12 فوریه: اوتیسم در دخترها

آن چه که باید درباره اوتیسم در دختران ، بدانیم احتمال این که پزشک ها اوتیسم را در دخترها نادیده بگیرند یا نادرست تشخیص دهند وجود دارد. اوتیسم در پسرها شایع تر است. دخترهای بزرگتر که اوتیسم خفیفتری دارند ، ممکن است علائم خود را پنهان کنند و برای “سازگاری”…

اوتیسم

12 فوریه: حافظه فعال چیست؟

حافظه فعال چیست؟ حافظه فعال ، توانایی واکنش به خاطرات گذشته و دستکاری داده های جدید در زمان حال است. پردازش خاطرات کوتاه مدت و استفاده از آن به ما امکان می دهد تا در زمان حال ، نسبت به اتفاقات واکنش نشان دهیم و همچنین حافظه فعال به ما…

اوتیسم در کودک

12 فوریه: “تئوری ذهن و آزمون “باور غلط

“تئوری ذهن و آزمون “باور غلط: تئوری ذهن به توانایی درک خواسته ها ، اهداف و عقاید دیگران اشاره می کند و مهارتی است که در کودکانی با رشد طبیعی در سنین سه تا پنج سالگی پدیدار می شود. ارتباط تئوری ذهن و اوتیسم: تئوری ذهن در افراد مبتلا به…

اتیسم

12 فوریه: پرورش توانایی مهار پاسخ

پرورش توانایی مهار پاسخ در كودكان پیش دبستانی با اختلال طیف اتیسم هدف از این تحقیق بررسی چگونگی رشد مهار پاسخ و بسترهای عصبی بنیادی در کودکان پیش دبستانی مبتلا به اختلال طیف اتیسم (ASD) در مقایسه با همسنین معمولی آن ها ، که دارای رشد عادی هستند ، است….

اتیسم

11 فوریه: باور غلط و تئوری ذهن

تکلیف باور غلط از تئوری ذهن ، جدا است “توانایی درک آنچه دیگران فکر می کنند و اعتقاد دارند”. این تعریف اصلی یک مهارت شناختی به نام “تئوری ذهن” است . که یکی از زمینه های اصلی اختلال عملکرد در افراد مبتلا به اتیسم نیز می باشد. داشتن مهارت های…